Leren van andere sectoren 3: prijsafspraken

Waarmee leren wij als IT-beheer van andere sectoren? Tot eind oktober deel ik elke dinsdag een post om jouw kennis te verbreden.

Deze week een aantal mogelijkheden in prijsafspraken die bestaan naast het klassieke ‘uurtje factuurtje’ (tijd x uurtarief = prijs). De keuze is reuze maar het loont de moeite een passende jas te kiezen.

Deel jij jouw ervaring? Volgende week een mooi voorbeeld van een ‘customer journey’ !

 • Fixed fee (advocatuur, bron nrc.nl)
  Een vast bedrag voor een opdracht. Als het aantal uren erg uitloopt door onvoorziene omstandigheden, wordt het bedrag aangepast.
 • Cap (advocatuur, bron nrc.nl)
  Een maximum totaalbedrag, ook als de advocaat meer uren werkt dan voorzien. Maar als hij minder uren werkt, betaalt de cliënt alleen de gemaakte uren.
 • Success fee (advocatuur, bron nrc.nl)
  Een extra percentage bovenop de rekening bij succes. In geval van mislukken, gaat dat percentage er juist vanaf.
 • Blended rate (advocatuur, bron nrc.nl)
  Een vast uurtarief, ongeacht de gemaakte uren.
 • Kwantumkorting (advocatuur, bron nrc.nl)
  Een vast kortingspercentage tot wel tientallen procenten op het uurtarief als een cliënt veel werk oplevert.
 • Design & Construct (D&C) (civiele constructies, bron vhbinfra.nl)
  Bij D&C-contracten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg. De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering.
 • Best Value Procurement (BVP) (civiele constructies, bron vhbinfra.nl)
  BVP is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij BVP-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’. Aanbieders krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Bij BVP gaat het erom de best beschikbare expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren. Om tot een maximaal resultaat te komen is het daarnaast van belang om los te laten en te vertrouwen in plaats van te controleren en beheersen.
 • Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) (civiele constructies, bron vhbinfra.nl)
  Bij DBFM is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Uitgangspunt is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt periodiek na de bouw, op basis van geleverde diensten. Als de afgesproken diensten niet worden geleverd, treden boeteclausules in werking.
 • Publiek-Private Samenwerking (PPS of PPP) (civiele constructies, bron vhbinfra.nl)
  PPS is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en de markt. De regie van een project en het eindresultaat, zoals het onderhouden of aanleggen van een weg of een viaduct, blijft in handen van de overheid. De uitvoering wordt zo veel mogelijk door marktpartijen gedaan. Soms is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud en financiering van het project. Dit soort contracten kunnen een looptijd hebben van 20 of 30 jaar.
 • Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) (rijksoverheid, bron rijksoverheid.nl)
  Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking. De overheid en marktpartijen werken samen middels geïntegreerde, langlopende contracten met looptijden van 20 tot 30 jaar.” (…) “De DBFM(O)-contractvorm regelt alle aspecten van een project: Design: ontwerp / Build: bouw / Finance: financiering / Maintain: onderhoud / Operate: exploitatie, als hier geen sprake van is gaat het om een DBFM-project.

  De hierboven genoemde aspecten van een project worden uitbesteed aan een consortium, dat speciaal voor de duur van het project is samengesteld. Bij infrastructuurprojecten wordt DBFM toegepast. Bij rijkshuisvestingsprojecten is er meestal sprake van DBFMO.

 • Inspanningsgericht contract (bouwen, bron heijmans.nl)
  Contractvorm waarbij de preventieve onderhoudstaken en frequentie zijn voorgeschreven, het resultaat van deze inspanning ligt niet vast.
 • Inspanningsgericht contract met afkoop storingen (bouwen, bron heijmans.nl)
  Contractvorm waarbij de preventieve onderhoudstaken en frequentie zijn voorgeschreven, het resultaat van deze inspanning ligt niet vast. In deze overeenkomst is het correctief onderhoud financieel afgekocht.
 • Prestatiecontract (bouwen, bron heijmans.nl)
  Contractvorm waarbij wordt voorgeschreven aan welke meetbare prestatie-eisen (KPI’s) een object, installatie of bouwdeel dient te voldoen. Het gaat bij het onderhoud niet meer om het leveren van een inspanning, maar de vereiste technische of functionele kwaliteit die objectief te meten moet zijn.
 • Maincontracting (bouwen, bron heijmans.nl)
  Contractvorm voor een langere periode met één hoofdcontractant voor het integrale beheer- en onderhoud van diverse bouw en technische diensten.
 • Maincontracting+ (bouwen, bron heijmans.nl)
  Contractvorm voor een langere periode met één hoofdcontractant voor het integrale beheer- en onderhoud van bouw, technische en facilitaire diensten.
 • All-in contract (warmteonderhoud, bron gasservice-nh.nl)
  Gaslease verschaft toestellen voor een operationele lease. Dit betekent dat wij een toestel bij u plaatsen, welke gedurende 12 jaar ons eigendom blijft. Wij zorgen ervoor dat het toestel goed blijft werken. U heeft geen onverwachte hoge kosten, want eventuele defecten worden door ons zonder kosten verholpen.
 • Standaard onderhoud contract (warmteonderhoud, bron gasservice-nh.nl)
  Onderhoud en service van uw combi ketel of ander toestel voor een vast bedrag per jaar. Exclusief materiaal en arbeidsloon (buiten de onderhoudsbeurt). Om de levensduur van toestellen te verlengen en deze veilig te kunnen gebruiken, is regelmatig onderhoud een vereiste.” (…) “Voor een vast bedrag per jaar heeft de klant recht op een onderhoudsbeurt en worden klachten verholpen zonder voorrijkosten in rekening te brengen (op werkdagen van 08:15 tot 17:00). De vakbekwame onderhoudsmonteurs beschikken naast voldoende kennis ook over geavanceerde meetapparatuur welke regelmatig gecontroleerd wordt.
 • Energieprestatiecontract (bron escocongres.nl)
  Afspraken met een commerciële partij om energiebesparende maatregelen te realiseren in het voordeel van beide partijen inclusief onderhoud en beheer.
 • Pechhulp (wegenwacht, bron anwb.nl)
  Via zoekmachine ANWB: “Als je geen lid bent van de ANWB dan kun je toch de Wegenwacht bellen. Schakel je de Wegenwacht in zonder dat je lid bent dan word je automatisch lid. In dat geval berekenen we een verhoogd inschrijfbedrag van € 150,- voor het uitrijden van de Wegenwacht. Het ANWB jaarlidmaatschap tellen we hierbij op.
 • Strippenkaart (IT-dienstverlening, bron nextstep24.nl)
  De NextStep24 strippenkaart is een verzameling van strippen. Iedere strip staat voor 1 uur en bestaat uit 32, 40 of 80 strippen. Heeft u behoefte aan technische ondersteuning, al dan niet op locatie, dan krijgt u die tegen inlevering van het benodigde aantal strippen, zonder verdere administratie. Dit werk wel zo eenvoudig voor ons allemaal!
 • Cost plus a percentage (dakbedekking, bron fowlerhomesrestoration.com)
  In a “Cost Plus a Percentage” arrangement, the homeowner agrees to pay the builder the cost of construction plus a percentage of that cost. It’s very important in this setup to know exactly what is considered a cost.” (…) “In a “Cost Plus a Percentage” arrangement contractors are not motivated to be efficient, because they are paid more for every dollar they are able to spend. If a contractor happens to take his time and your project runs over its budget by $30,000.00, then that is more money for the builder.
 • Cost plus a flat fee (dakbedekking, bron fowlerhomesrestoration.com)
  In the interest of full disclosure, this is our preferred method of pricing a home. Cost plus a flat fee allows for greater flexibility in customizing your home and simultaneously encourages the contractor to be as efficient as possible, so as to minimize overhead and increase profit.” (…) “Any cost overruns experienced during construction — because of unknown issues — are the responsibility of the homeowner. Also, the final cost without changes is not exactly known before starting, because there are unknown items. However, the advantage of “Cost Plus a Flat Fee” is the contractor doesn’t have to pad his cost to cover against unknown cost.
 • Fixed cost (dakbedekking, bron fowlerhomesrestoration.com)
  Fixed Cost estimating of a new house is often the most understandable method for homeowners. The complete cost of construction and the builder’s fee is determined as an exact amount before construction begins.” (…) “Because the builder can’t possibly anticipate every single cost going into a custom home project, the tendency is to pad estimates to ensure that everything is covered. While the homeowner is given a price that won’t change unless changes are made, this method is not conducive to receiving the best price.
 • Money for nothing, change for free 
  OF 
  samenwerking op basis van vertrouwen
  (Agile contracts, bron https://www.verheulconsultants.nl/Agile%20contract.html)

– Peter van Rijt (https://www.linkedin.com/in/petervanrijt/)

Bekijk alle blogs ‘leren van andere sectoren’ …


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s